Samlivsbrudd mellom samboere – Den økonomiske fordelingen.

Som utgangspunkt endrer ikke et samboerskap det økonomiske forholdet mellom partene. Det innebærer at hver av samboerne får beholde det de eier. Hvis samboerne eier noe sammen så må dette enten selges eller overtas av en av ektefellene, da forsatt sameie som oftest ikke er praktisk etter et samlivsbrudd.

Hver av partene har rett til å kreve sameiet oppløst etter sameieloven § 15. Oppløsning av sameie etter denne bestemmelsen innebærer tvangssalg og som regel vil salgkostnadene bli mindre dersom partene selv engasjerer megler. Ved samlivsbrudd bør derfor partene frivillig selge det som de ikke er enige om at den ene skal overta.

Hvis partene ikke er enige om verdien til tingen de skal overta bør de finne en prosess for å avklare dette. Alternativet er at tingene legges ut for tvangssalg og dette er som nevnt en kostbar løsning. Ofte vil det være praktisk med en takst eller verdivurdering for å fastslå verdien på bolig. For andre ting som for eksempel bil kan tilbud fra forhandler eller pris på lignende ting være en måte for å komme til enighet om tingens verdi.

Selv om det er enighet om hvordan prosessen skal gjennomføres og hvordan ting skal verdsettes kan det fortsatt oppstå konflikt. Det er ofte uenighet om hvem som eier tingene og hvor stor del av tingene de eier.

Ved konflikt i forbindelse med samlivsbrudd kan hver av partene velge å la seg bistå av advokat. Det er mulig å få fritt rettsråd på 7 timer hvis man er under inntekt og formuesgrensen i rettshjelpsloven, men det gis som utgangspunkt ikke fri rettshjelp hvis det blir rettssak.

For at det skal være økonomisk fornuftig å engasjere advokat bør tvisten dreie seg om mer enn kr. 100 000. Hvis tvisten gjelder mindre beløp enn kr. 100 000 vil advokatkostnadene kunne bli større enn det partene er uenige om. Et magert forlik kan da være bedre enn en dyr prosess.

Har du spørsmål i forbindelse med samlivsbrudd kan vi gi deg en gratis konsultasjon. I en slik konsultasjon kan vi avklare om vi kan hjelpe deg og vi kan gi deg svar på hva du mest sannsynlig har krav på. Du kan kontakte oss her.

Ring oss