Sikre din selvbestemmelse: Hvorfor opprette en fremtidsfullmakt?

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er et juridisk dokument som gir en person fullmakt til å ta beslutninger på dine vegne dersom du en dag skulle miste evnen til å ta egne beslutninger. Det kan være på grunn av alderdom, sykdom, ulykke eller andre årsaker. En fremtidsfullmakt kan omfatte alt fra økonomiske beslutninger til helse- og omsorgsbeslutninger.

Hvorfor opprette en fremtidsfullmakt?

Det kan være flere grunner til å opprette en fremtidsfullmakt. For det første kan det gi en større grad av selvbestemmelse i fremtiden. Dersom du selv oppretter en fremtidsfullmakt og velger en person du stoler på som fullmektig, kan du være sikker på at dine interesser vil bli ivaretatt selv om du en dag ikke lenger kan ta egne beslutninger.

For det andre kan en fremtidsfullmakt helt eller delvis erstatte vergemål. Dersom du ikke har opprettet en fremtidsfullmakt og en dag blir så syk at du ikke lenger kan ta vare på deg selv eller ivareta dine egne interesser, vil en verge bli oppnevnt for deg. Vergemålet kan begrense din frihet og selvbestemmelse, og du kan bli fratatt retten til å ta beslutninger på egne vegne.

Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt?

Alle som er over 18 år og har evne til å forstå fullmaktens betydning, kan opprette en fremtidsfullmakt. Det er viktig å skrive fullmakten mens du ennå har full forståelse for innholdet i fullmakten du gir til en annen person. Så lenge du har denne forståelsen, kan du også trekke tilbake en opprettet fremtidsfullmakt eller velge å skrive en ny fremtidsfullmakt.

Hva bør en fremtidsfullmakt inneholde?

En fremtidsfullmakt bør være så spesifikk som mulig. Det er viktig at det klart og tydelig fremgår hvilke fullmakter som gis, og hvilke oppgaver fullmektigen skal utføre på dine vegne. Det kan være alt fra økonomiske beslutninger, helse- og omsorgsbeslutninger, til å ta beslutninger om bolig og eiendom.

Det er også viktig å velge en person du stoler på som fullmektig. Det kan være en ektefelle, et familiemedlem eller en god venn. Det er viktig at du har en god dialog med fullmektigen om hva som forventes av ham eller henne, og at fullmektigen har forståelse for sitt ansvar.

Ring oss