Skriftlig erklæring om ekteskapsvilkår og dokumentasjon av tidligere ekteskap

I dette blogginnlegget skal vi utforske betydningen av Ekteskapslovens § 7, spesifikt bokstavene d, e, f og g, som krever at partene skal gi skriftlig erklæring om ulike forhold knyttet til ekteskapsvilkårene før inngåelse av ekteskap. Vi vil også se på dokumentasjonskravene for tidligere ekteskap og hvilke attester som er nødvendige. La oss nå ta en nærmere titt på de juridiske formalitetene rundt ekteskapsinngåelse i Norge.

Skriftlig erklæring om ekteskapsvilkår

I henhold til § 7 bokstavene d, e, f og g i Ekteskapsloven skal partene gi en skriftlig erklæring på ære og samvittighet om flere viktige forhold før de kan inngå ekteskap. Disse inkluderer:

  1. Erklæring om at de ikke er så nært beslektet som nevnt i § 3 (d).
  2. Erklæring om eventuelle tidligere ekteskap eller uskiftet bo etter tidligere samboer etter arvelovens § 28 c (e).
  3. Erklæring om smittefarlig sykdom som kan overføres ved seksuell omgang (f).
  4. Erklæring om barn med noen annen eller adoptivbarn (g).

Dokumentasjon av tidligere ekteskap

For personer som tidligere har vært gift, krever § 7 bokstav e en spesiell prøving av ekteskapsvilkår. Hvis et tidligere ekteskap ble oppløst ved død, må det fremlegges en attest som bekrefter dødsfallet. Denne attesten kan komme fra både innenlandsk eller utenlandsk myndighet. Hvis dødsfallet er registrert i folkeregisteret, er dokumentasjonen tilstrekkelig.

Dokumenter fra utenlandske dødsfall

Folkeregisterforskriften gir retningslinjer for hvilke dokumenter som godtas ved registrering av dødsfall utenfor Norge. Hvis det ikke er mulig å fremlegge en attest som bekrefter dødsfallet, kan tingretten ved kjennelse avgjøre om andre fremlagte bevis kan godtas etter skifteloven § 8 andre jf. første ledd. Dette kan være aktuelt i situasjoner der det ikke finnes dokumentasjon, eller der dokumentene mangler troverdighet.

Anke og anerkjennelse av utenlandske skilsmisser

Dersom en dødsattest ikke blir godkjent av folkeregistermyndigheten, kan parten velge å legge frem opplysninger og bevis for tingretten etter § 7 bokstav e andre ledd. Dette kan være en mulighet hvis søknaden om utstedelse av prøvingsattest blir avslått. I slike tilfeller kan vedtaket ankes til statsforvalteren etter § 10 andre ledd.

Tingrettens kompetanse og anerkjennelse av utenlandske skilsmisser

Tingretten har myndighet til å gi skiftefritak etter ekteskapsloven § 8 sjette ledd. I saker som involverer dokumenter fra utenlandske land, kan det være utfordrende å verifisere dokumentene. Statsforvalteren vil normalt følge lignende praksis som folkeregistermyndigheten når det gjelder å godta dokumenter fra land hvor verifisering kan være problematisk.

Konklusjon

Ekteskapslovens § 7 og dens bokstaver d, e, f og g har betydning for skriftlig erklæring og dokumentasjon av ekteskapsvilkår. Det er viktig at alle formelle krav blir oppfylt før ekteskapet inngås, inkludert nødvendig dokumentasjon fra tidligere ekteskap. Hensikten med disse formalitetene er å sikre at ekteskapsinngåelsen skjer på en juridisk korrekt og gyldig måte.

Ring oss