Sletting av Ektepakt: Veiledning for Opphør av Ektepakten og Endringer i Familieretten

Selv om ektepakter er juridiske avtaler som inngås med hensikt om å regulere økonomiske forhold mellom ektefeller, kan det oppstå situasjoner der man ønsker å slette eller endre en eksisterende ektepakt. Dette kan skje ved skilsmisse, dødsfall eller hvis man ønsker å gjøre endringer i avtalen for å tilpasse seg nye forhold.

Sletting av en ektepakt

Når ekteskapet eller partnerskapet er opphørt ved skilsmisse eller dødsfall, og boet er oppgjort, har du muligheten til å slette en eksisterende ektepakt. For å gjøre dette, følg disse trinnene:

  1. Skriv direkte på den tinglyste ektepakten eller en kopi at du ønsker å slette den. Alternativt kan du sende et brev til Brønnøysundregistrene der ektepakten tydelig identifiseres med navn, fødselsnummer og eventuelt dagboknummer for begge parter.
  2. Bekreft at boet er oppgjort. Dette er viktig for å sikre at økonomiske forhold er avklart før slettingen kan gjennomføres.
  3. Hvis du har blitt skilt, må du legge ved en kopi av skilsmissebevilgningen som dokumentasjon.
  4. Ved dødsfall, må du legge ved en kopi av enten dødsattest eller skifteattest, avhengig av hva som er relevant i din situasjon.
  5. Dersom det er flere ektepakter som er tinglyst, må du gjenta prosessen for hver enkelt av dem.

Det er verdt å merke seg at det er tilstrekkelig at én av partene ber om å få slettet ektepakten. Det er også mulig for en advokat å be om sletting på vegne av en eller begge parter, og arvinger kan også be om sletting.

I tilfelle dere aldri inngikk ekteskap, må du legge ved en bekreftelse fra Folkeregisteret som dokumenterer at dere aldri har vært gift med hverandre.

Send forespørselen om sletting til Brønnøysundregistrene, nærmere bestemt til Ektepaktregisteret, ved å bruke følgende adresse:

Brønnøysundregistrene
Ektepaktregisteret
Postboks 905
8910 Brønnøysund

Endring av en tidligere inngått ektepakt

Hvis dere fortsatt er gift og ønsker å gjenopprette felleseie, eller hvis dere ønsker å endre eller supplere en eksisterende ektepakt, må dere opprette en ny ektepakt. Det er ikke mulig å slette en ektepakt med mindre ekteskapet eller partnerskapet er opphørt.

Endringer i livssituasjonen og familiedynamikken kan gjøre det nødvendig å vurdere endringer i en tidligere inngått ektepakt. Hvis dere ønsker å gjenopprette felleseie eller gjøre justeringer i avtalen, er det viktig å ta følgende steg:

  1. Kontakt en kvalifisert juridisk rådgiver eller advokat med kompetanse innen familierett. De vil kunne veilede dere gjennom prosessen og hjelpe dere med å utforme en ny ektepakt som reflekterer deres ønsker og behov.
  2. Diskuter grundig med ektefellen din om hvilke endringer eller tillegg dere ønsker å gjøre i den eksisterende ektepaktavtalen. Dette kan omfatte justeringer i eiendomsrettigheter, fordeling av eiendeler, arverettigheter eller andre relevante områder.
  3. Sammen med advokaten deres, utarbeid en ny ektepakt som tydelig og presist reflekterer de ønskede endringene. Det er viktig å sørge for at avtalen er juridisk bindende og i samsvar med gjeldende lover og regler.
  4. Når den nye ektepaktavtalen er utformet, må begge parter nøye gjennomgå den og signere den i nærvær av vitner eller en notarius publicus. Dette sikrer at avtalen er rettmessig inngått og at alle parter er enige om innholdet.
  5. Etter at den nye ektepaktavtalen er signert og tinglyst hos Brønnøysundregistrene, vil den erstatte den tidligere ektepaktavtalen. Det er viktig å oppbevare en kopi av den nye avtalen sammen med andre viktige juridiske dokumenter.

Husk at det er viktig å søke juridisk rådgivning for å sikre at den nye ektepaktavtalen oppfyller alle juridiske krav og at den beskytter deres økonomiske interesser og rettigheter på best mulig måte.

Ring oss