Sovevoldtekt

sovevoldtekt

Straffeloven benytter ikke begrepet sovevoldtekt, men bestemmelsen som regulerer “sovevoldtekt” omfatter seksuelle handlinger med noen som ikke kan motsette seg handlingene fordi man sover, men da bestemmelsen omfatter også andre situasjoner hvor man ikke kan motsette seg handlingen (sterk beruselse mm) så benyttes ikke begrepet sovevoldtekt i lovteksten.

Seksuallovbrudd er regulert i straffelovens kapittel 26 og i § 291 som er voldtektsbestemmelsen fremgår det av bokstav b hjemmel for at det er straffbart å ha seksuell omgang med noen som ikke kan motsette seg handlingen.

§ 291.Voldtekt

Med fengsel inntil 10 år straffes den som

a)skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd,
b)har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller
c)ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Trenger du bistandsadvokat eller forsvarer i voldtektssak? kontakt oss på 751 75 800 eller bruk vårt kontaktskjema: Kontaktskjema

Ring oss