Utforsk muligheten for å Klage til Forbrukertilsynet

Et vell av klagesaker, som involverer ervervelse av varer og tjenester fra næringsdrivende, har funnet en arena for potensiell mekling hos Forbrukertilsynet. Dog, dette åpne vinduet for rettferdighet rommer ikke alle typer saker som du eventuelt ønsker å fremsette.

Hvordan skal du navigere?
Forskjellige sektorer disponerer over egne klagenemnder. Ved tilfeller der saken din inntar en av disse nisjene, blir det imperativt at klagen rettes til den relevante klagenemnden. Følgende sektorer faller under denne kategori:

  • Strøm
  • Bolig (nybygg)
  • Takstmann
  • Eiendomsmegler
  • Bank, forsikring og inkasso
  • Bredbånd, telefoni og TV
  • Parkering
  • Reise
  • Utleie av bolig

Når forbrukersaker faller utenfor Forbrukertilsynets eller klagenemndens kompetanse
Ved spørsmål om Forbrukertilsynet kan bistå i behandlingen av klager knyttet til straffeanstalter, rettsvesen og basale offentlige velferdsoppgaver som helse, omsorg og utdanning, må det klargjøres at dette ikke er aktuelt.

Helsetjenester
Klager som involverer tjenester innen helsevesenet, utført av helsepersonell, rettes til Statsforvalteren.

Utdanning
Ønsker du å fremsette en klage angående videregående eller høyere utdanningsinstitusjoner, er det utdanningsinstitusjonen selv som skal motta klagen.

Bolig (brukt)
Situasjoner som omhandler klager relatert til brukte boliger, og der selger innehar eierskifteforsikring, krever at klagen rettes mot forsikringsselskapet. Dersom enighet uteblir, kan klagen eskaleres til Finansklagenemnda. Dersom selger ikke er tilknyttet eierskifteforsikring, og forlik uteblir, blir rettssystemet nødvendig, der forliksrådet inntar en førstelinje-rolle.

Ring oss