Utgifter til samvær

Vi får mange spørsmål om deling av utgifter til samvær med barn.

Utgangspunktet er at man har full avtalefrihet om hvordan kostnadene skal fordeles. Dersom man ikke blir enig, kan man be om hjelp fra fylkesmannen eller retten til å avgjøre spørsmålet. Utgiftene til samvær skal da deles forholdsmessig etter foreldrenes inntekt, dersom det ikke foreligger særlige grunner til en annen ordning. Det gjelder også reisen til forelder når det er denne som reiser.

Du kan lese mer her: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/reisekostnader/reisekostnader.pdf

 

Ring oss