Utlevering av testament som er oppbevart i domstolen

  • Dersom du oppbevarer et testament i domstolen kan du når som helst be om å få det tilbake igjen.
  • Du må vise legitimasjon dersom du henter det selv.
  • Dersom andre henter det eller ber om å få det tilsendt må det legges ved fullmakt fra den som har skrevet testamentet.
  • Gjensidige testamenter må hentes av begge testatorene. Hvis begge ikke kan møte samtidig må den som møter ha med fullmakt fra den andre.
  • Advokater som ber om testament må ha med følgebrev og fullmakt.
  • Dersom en verge ønsker utlevert testament må han/hun først kontakte Fylkesmannen for å avklare om vergeoppdraget omfatter adgangen til å få utlevert testament.

Vi i Advokatfirmaet Wulff hjelper deg med ditt testament. Ring oss for en samtale på 751 75 800 og tast 5 når du kommer til svarer.

Ring oss