VEILEDNING TIL ARBEIDSTAKERE OM KONKURSBEGJÆRING MOT ARBEIDSGIVER

Når du som arbeidstaker befinner deg i den utfordrende situasjonen hvor lønn og feriepenger uteblir på de avtalte tidspunktene, kan det være påkrevd å ta skritt for å sikre dine rettigheter. En mulig vei å gå er å begjære arbeidsgiver konkurs. I denne veiledningen vil vi utforske prosessen for å åpne konkurs, og hva som kreves for å ta dette drastiske skrittet.

For å kunne begjære konkurs mot arbeidsgiver, er det nødvendig at arbeidsgiveren er insolvent. Dette betyr at arbeidsgiveren ikke besitter tilstrekkelige midler til å dekke lønnskravene og andre økonomiske forpliktelser som de forfaller, med mindre slike økonomiske vanskeligheter er av midlertidig karakter. Imidlertid er det viktig å merke seg at arbeidsgiver ikke anses som insolvent dersom verdien av deres eiendeler og inntekter tilsammen er tilstrekkelig til å dekke den totale gjelden. Hvis dette er tilfelle, vil prosessen med konkursbegjæring ikke være relevant. Det er derfor viktig å vurdere arbeidsgiverens økonomiske situasjon grundig før du går videre med konkursbegjæringen.

Konkursprosessen igangsettes kun hvis det foreligger en konkursbegjæring, som kan fremsettes av kreditorene eller til og med arbeidsgiveren selv (gjennom oppbud). Begjæringen sendes til den lokale tingretten, og i Oslo behandles konkursaker ved Oslo byfogdembete.

Når du som arbeidstaker fremsetter en konkursbegjæring mot arbeidsgiver, er det viktig å merke seg at du ikke er pålagt å foreta innbetalinger til retten, og du blir heller ikke ansvarlig for kostnadene knyttet til konkursbehandlingen. Dette gir en viss trygghet for arbeidstakeren i en allerede vanskelig situasjon. På samme måte er arbeidsgiver fritatt fra å innbetale forskudd for omkostningene i forbindelse med bobehandlingen dersom de selv begjærer oppbud.

Det er viktig å ha klarhet i de juridiske aspektene rundt konkursbegjæring, og denne veiledningen har som formål å gi deg en overordnet forståelse av prosessen. Ved behov for ytterligere juridisk rådgivning og veiledning, anbefales det å konsultere en advokat med spesialisering innen konkursrett.

Vi håper denne veiledningen har bidratt til å kaste lys over hvordan du som arbeidstaker kan begjære konkurs mot arbeidsgiver i tilfeller av manglende lønnsutbetalinger. Vær oppmerksom på at lovgivningen kan variere, og det er derfor viktig å rådføre seg med juridiske eksperter for å sikre at din sak blir håndtert i samsvar med gjeldende regelverk.

Ring oss