Velferdsvederlag – Unik ordning for tidligere barnehjemsbarn før 1980

Historien er preget av mørke kapitler, og en av de mest hjerteskjærende involverer de som vokste opp i barnehjem, fosterhjem, verneskoler og spesialskoler for barn med atferdsvansker. For mange av dem ble opplevelsen preget av kritikkverdige forhold som aldri burde ha funnet sted. Heldigvis har Stortinget trådt inn og vedtatt en spesiell ordning som gir disse individene en mulighet til å søke om rettferdighet og en form for oppreisning. Men denne ordningen har sine særegenheter.

Begrensninger i tid

Den spesielle ordningen som tilbys, gjelder kun for de som var plassert i nevnte institusjoner før den 1. januar 1980. De som har erfaringer fra og med denne datoen og fremover, blir henvist til den vanlige rettferdsvederlagsordningen. Dette gjelder også for de som har hatt opphold i andre typer institusjoner som ikke faller inn under denne spesielle kategorien.

Bevisbyrden

I saker som involverer institusjonsopphold, er det en mer fleksibel tilnærming til beviskravene. Det stilles ikke like strenge krav til dokumentasjon av omsorgssvikt eller overgrep som i andre erstatningssaker. Her blir din egenerklæring, din egen beskrivelse av hendelsene, tillagt stor vekt. Det er derfor av avgjørende betydning at denne egenerklæringen er så detaljert og omfattende som mulig. Du må klart og tydelig beskrive hva du har blitt utsatt for, hvor og når hendelsene fant sted, og hvem som skal ha stått bak de kritikkverdige handlingene.

Dersom søknaden din omhandler overgrep i fosterhjem, blir beviskravet skjerpet til klar sannsynlighetsovervekt. Dette betyr at din forklaring må være støttet av annen relevant dokumentasjon.

Vederlaget

Stortingets utvalg for rettferdsvederlag har makt til å innvilge rettferdsvederlag med en øvre grense på kr 300 000 i saker som faller inn under denne spesielle ordningen. Dette beløpet, selv om det kan virke symbolsk, representerer en viktig gest av anerkjennelse for det som tidligere har skjedd og en form for kompensasjon.

Det er viktig å huske at hver søknad blir nøye vurdert individuelt, og utfallet kan variere avhengig av de spesifikke omstendighetene i hver enkelt sak. Derfor kan det være hensiktsmessig å søke rådgivning eller juridisk hjelp for å sikre at din søknad er riktig utarbeidet og støttet av nødvendig dokumentasjon.

Ring oss