Avkall på arv

Tenker du å gi avkall på eller avslå arv? Det kan være mange grunner til at man velger å ikke motta arv. Det kan for eksempel være at man ikke ønsker at familiehytta skal forsvinne som følge av at mottaker er nedsyltet i gjeld.

Det følger av arveloven § 74 at man kan avslå arv som er falt. Avslaget kan da gjelde hele arven eller bare deler av den. Man kan for eksempel ta imot penger, men avslå familiehytten av grunner som nevnt over. § 74 gjelder altså etter at arvelater er død og arven er falt.

Man kan også gi avkall på arv før en arvelater er død. Reglene om avkall følger av arveloven § 45. Avkall på arv får som hovedregel den effekt at avkallet også gjør at heller ikke livsarvingene til den som gir avkall får arv dersom den som gir avkallet har fått rimelig vederlag for å gjøre dette. Er vedkommende ikke kompensert for avkallet tolkes bestemmelsen slik at livsarvingene til den som gir avkall har sin arverett i behold.

 

Ønsker du bistand i et arveoppgjør. Ta kontakt med oss gratis her: Kontaktskjema for Advokatfirmaet Wulff

 

Arveloven § 74. 

Ein arving kan avslå arv som er fallen. Avslaget kan gjelde heile arven eller ein del av den.

Arv som det er gitt avkall på skal gå som om arvingen var død før arven fall. Arving som ikkje har livsarving, kan likevel gi avslag til føremon for ein særskild medarving.

Arveloven § 45. 

Ein arving kan gi arvelataren avkall på arv som arvingen ventar, eller på ein del av den. Når ikkje anna er avtalt, bind avkall på arv også livsarvingane til arvingen, med mindre avkallet er gitt av livsarvingen til arvelataren utan rimeleg vederlag.

Avkall på arv kan og gis andsynes attlevande ektemake som sit i uskift bu.

Ring oss