Digitalt dokumentutdrag i sivile saker

Hva er et digitalt dokumentutdrag og hvordan fungerer det når du er i retten? Domstoladministrasjonen har laget en video som forklarer dette nærmere.

Ring oss