Eieforhold og formuesforhold

Begrepene eneeie, sameie, særeie og felleseie kan være forvirrende. Eneeie og sameie er begreper som beskriver eierskapet, mens særeie og felleseie er begreper som beskriver formuesfordelingen. Så lenge ekteskapet består er det eierskapet som er av betydning. Ektefellene har råderett over eiendelene de eier. Hvis de eier en ting sammen så må de råde over tingen i samsvar med sameieloven. Eierskapet er også av betydning ved ekteskapets opphør. Utgangspunktet er at hver av ektefellene har rett til å beholde tingene de eier ved et skilsmisseoppgjør.

Fordelingen av verdiene til tingene skal imidlertid ikke fordeles etter hvem som har eierskap til tingen. Hvis en person har særeie kan han holde verdien utenfor deling. Er tingen felleseie skal verdien av tingen deles likt, selv om tingen er en av ektefellenes eneeie. Enkelte av verdiene som er felleseie kan skjevdeles. For å avtale særeie må man opprette en ektepakt.

 

Ring oss