Gaver mellom ektefeller

Hvorfor er det nødvendig å ha en bestemmelse i loven om gaver mellom ektefeller? Det er ingen andre bestemmelser om gaver mellom venner eller samboere, så hvorfor en bestemmelse om gaver mellom ektefeller?

  • Gaver mellom ektefeller vil ofte være et sentralt tema i skifteoppgjør hvor den ene hevder det er hans eiendel, mens hun hevder at hun har fått eiendelen i gave.
  • Lovbestemmelsen gjelder ikke for “vanlige gaver” – slik som bursdagsgaver og julegaver innenfor en verdi som er vanlig eller som nok går igjen. Er det vanlig med en julegave hvert år til en verdi på kr. 10.000 så er det nok en “vanlig” gave.
  • Overfører han derimot halve huset som han eide før ekteskapet til henne og hun mener det er en gave, mens han mener at det skulle kompenseres eller at det av andre grunner er slik at det ikke var ment som gave, sier § 50 i ekteskapsloven at gaven ikke er gyldig hvis den ikke har skjedd i ektepakts form.

 

Ekteskapsloven § 50. Gaver.

Gaver mellom ektefeller må skje ved ektepakt for å være gyldige. Dette gjelder likevel ikke gaver som må anses som vanlige, og heller ikke gaver som består i pensjon, livsforsikring, livrente, føderåd eller lignende ytelser som sikrer den andre ektefellen.

Det kan ikke gyldig avtales at det som en ektefelle erverver i fremtiden, skal tilfalle den andre uten vederlag. En slik avtale kan likevel inngås om vanlig innbo i det felles hjemmet.

Reglene i denne paragrafen gjelder også for gaver som skal oppfylles etter at ekteskapet er inngått.


Trenger du hjelp til å utforme en ektepakt? Kontakt oss på 751 75 800 (tast 5 når du kommer til svarer)

Ring oss