Nye retningslinjer for behandlingen av sivile saker i tingretten

Flere tingretter legger fra 1. februar til grunn føringene som ble gitt av arbeidsgruppen nedsatt av Dommerforeningen, Advokatforeningen og Domstoladministrasjonen. Retningslinjene gir føringer for hvordan en sak ideelt skal behandles i retten. Du kan laste ned retningslinjene her.

Ring oss