Oppbudsbegjæring

oppbudsbegjæring

En oppbudsbegjæring er nesten det samme som en konkursbegjæring, bare at det er selskapet selv som begjærer seg konkurs.

Oslo byfogdembete har laget et skjema som du kan bruke for å sende inn en oppbudsbegjæring: Skjema for oppbudsbegjæring (fra Oslo byfogdembete.)

Skjemaet kan du bruke uansett hvilken tingrett du tilhører. Det er den tingretten hvor driften har kontoradresse som skal anvendes. På domstol.no har de en tjeneste hvor du kan finne din tingrett ved å skrive stedsnavn, kommunenavn eller postnummer inn.

Ring oss