Sikring av Arv mot Beslag – Hvordan Testamentet Kan Skape Trygghet for Dine Kjære

Å etterlate seg en trygg fremtid for sine kjære er noe de fleste av oss håper på. Ved å benytte testament kan vi gjøre nettopp dette, og faktisk ta det et steg videre ved å sikre at våre barns kreditorer ikke kan få tak i de verdifulle eiendelene vi etterlater oss. Dette er mulig ved å skape et privat beslagsforbud gjennom testamentet, i henhold til dekningsloven §§ 3-1 og 3-2.

Beslagsforbudet gjør at både eldre og fremtidig gjeld kan beskyttes mot kreditorenes beslag. Men, det er viktig å merke seg at en slik beskyttelse kan medføre noen begrensninger på arvingens frihet til å disponere arven.

For å sikre at testamentet er gyldig, må det oppfylle visse formkrav fastsatt i arveloven. Hvis ikke kan testamentet bli avvist, og det kan føre til uønskede konsekvenser.

Å få rettsvern for beslagsforbudet er en kritisk del av prosessen, og det må sikres før boet overtas til skifte, som angitt i dekningsloven § 3-3.

For beslagsforbud i fast eiendom eller andre registrerbare formuesgoder, må forbudet og eventuelle begrensninger i råderett tinglyses i grunnboken eller i et tilsvarende register. For andre formuesgoder, kreves en detaljert liste som skal tinglyses i løsøreregisteret. Penger, verdipapirer og enkle fordringer med beslagsforbud må overføres til en tillitsmann som beskrevet i § 3-4. Penger og verdipapirer må fysisk overleveres til tillitsmannen, mens skyldnere for enkle fordringer må informeres om at fordringene er overført til tillitsmannen.

Beslagsforbud i testament har rettsvern inntil boet overtas til privat skifte og under offentlig skiftebehandling, selv om reglene i første og annet ledd ikke er fulgt.

Vi er her for å hjelpe deg med å skape trygghet for din familie gjennom å sette opp et slikt testament. Ta gjerne kontakt med oss på tlf 751 75800, og vi skal gjøre vårt beste for å veilede deg gjennom denne viktige prosessen.

Ring oss