Hjemmel i lov for møteforbud, stenging av virksomhet m.m.

For tiden er det flere og flere forbud og stengning av virksomheter, men hvilken hjemmel i loven er det for slike tiltak? Smittevernloven Kap. 4. Andre smitteverntiltak Smittvernloven § 4-1.Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta a)forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet, b)stenging av virksomheter som samler flere…

Continue reading »