Ekteskap etter utenlandsk rett – Få ekteskapet godkjent i Norge

Inngåelse av ekteskap i utlandet er ofte en spennende og minnerik opplevelse. Etter at selve vielsen er gjennomført, er det imidlertid en rekke formelle prosesser som må håndteres for å få ekteskapet godkjent i Norge. Dette blogginnlegget vil veilede deg gjennom de nødvendige trinnene for å sikre at ekteskapet blir anerkjent i hjemlandet.

Send vigselsattesten til Skatteetaten

For å få ekteskapet godkjent i Norge, er det første viktige skrittet å sende den originale vigselsattesten til Skatteetaten. Du kan adressere brevet til følgende adresse:

Skatteetaten Postboks 9200 Grønland 0134 Oslo

Skatteetaten vil returnere den originale vigselsattesten til deg som rekommandert post. Dette dokumentet er avgjørende for å bevise gyldigheten av ekteskapet i Norge.

Variert dokumentasjonskrav avhengig av opprinnelsesland

Det er viktig å være klar over at kravene for gyldig dokumentasjon kan variere avhengig av hvor ekteskapet ble inngått. Her er en oversikt over kravene for ulike land:

Ekteskap inngått i nordiske land: Du må kun sende inn den originale vigselsattesten for å få ekteskapet godkjent i Norge.

Ekteskap inngått i visse land: Attester fra enkelte afrikanske og asiatiske land, samt Kosovo i Europa, har ofte begrenset troverdighet på grunn av potensielle forfalskninger. Det er imidlertid muligheter for unntak dersom Utlendingsdirektoratet (UDI) har godkjent ekteskapet som en del av familiegjenforeningsprosessen eller hvis en norsk utenriksstasjon har verifisert vielsen.

Ekteskap inngått i andre land: Attester fra disse landene må være originale og påført apostille eller være legalisert av landets utenriksdepartement. Attester som er verifisert av en norsk utenriksstasjon, vil også bli akseptert som gyldig dokumentasjon.

Oversettelse av attester

Hvis vigselsattesten ikke er på engelsk, dansk, svensk, islandsk eller finsk, kan det være nødvendig med oversettelse. I slike tilfeller må du sende inn både den originale attesten og oversettelsen.

For attester oversatt i land utenfor Norden, må både attesten og oversettelsen være påført apostille eller være legalisert av landets utenriksdepartement.

Ring oss