Få vurdert ditt testament opp mot den nye arveloven

Har man skrevet testament og tror alt er i orden, bør man kontakte advokat i forbindelse med at den nye arveloven trer i kraft første januar 2021.

Den viktigste grunnen til dette er at disposisjoner som var gyldige etter den tidligere loven, nå kan være ugyldige. Dette gjelder særlig den tidligere regelen at man kunne testamentere bort alt som oversteg en million per barn (Lex Michelsen). Denne er nå endret til 15 ganger folketrygdens grunnbeløp etter arveloven § 50

En annen grunn til å få testamentet gjennomgått er at det nå er ting som er mulig å fastsette i testament, som tidligere ikke var mulig. Eksempel på dette er adgangen til bestemme over eiendeler, selv om disse er omfattet av pliktdelsarven.

Arverettsadvokat

Ring oss