Hvilke rettslige konsekvenser har det at en vare er levert?

En rettslig konsekvens av at en vare er levert er at risikoen for tingen går over på kjøperen. Om risiko står det i kjøpsloven § 12:

§ 12.Hva risikoen innebærer.

Når risikoen for tingen er gått over på kjøperen, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen bort ved at tingen deretter går tapt, skades eller minskes som følge av hending som ikke beror på selgeren

Det vil si at selgeren ved levering ikke er ansvarlig hvis det skulle skje noe med varen, herunder at kjøperen har  plikt til å betale består selv om varen ved en tilfeldig hending blir ødelagt. 

Om risikoens overgang står det i kjøpsloven § 13:

§ 13.Risikoens overgang.

(1) Risikoen går over på kjøperen når tingen er levert som avtalt eller i samsvar med §§ 6 eller 7.

 

(2) Blir tingen ikke hentet eller mottatt til rett tid, og beror dette på kjøperen eller forhold på hans side, går risikoen over på ham når tingen er stilt til hans rådighet og det inntrer kontraktbrudd fra hans side ved at han ikke overtar tingen.

(3) Skal kjøper hente tingen på et annet sted enn hos selgeren, går risikoen over når leveringstiden er inne og kjøperen er kjent med at tingen er stilt til hans rådighet på leveringsstedet

 

Risikoens overgang knytter seg til leveringstidspunktet og kjøpsloven skiller mellom tre ulike typer kjøpe som hver har sine bestemmelser om levering:

  • Hentekjøp
  • Sendekjøp
  • Plasskjøp

§ 6.Hentekjøp.

(1) Tingen skal holdes klar for henting på det sted der selgeren hadde sitt forretningssted (i tilfelle bosted jf § 83) da kjøpet ble inngått. Visste partene ved kjøpet at tingen eller det vareparti eller produksjonssted som tingen skal tas fra, var på et annet sted, skal tingen holdes klar for henting der.
(2) Tingen er levert når den er overtatt av kjøperen.

§ 7.Plasskjøp og sendekjøp.

(1) Skal tingen bringes til kjøperen på samme sted eller innenfor det område der selgeren vanligvis sørger for å bringe ut slike ting (plasskjøp), skjer levering når tingen mottas der.

(2) Skal tingen ellers sendes til kjøperen (sendekjøp) og annet ikke følger av transportklausul eller annen avtale, skjer levering ved at tingen blir overgitt til den fraktfører som påtar seg transport fra avsendingsstedet. Utfører selgeren transporten selv, skjer levering først når tingen mottas av kjøperen.

(3) Er tingen solgt «fritt», «levert» eller «fritt levert» med angivelse av et bestemt sted, anses den ikke levert før den er kommet fram til dette sted

Ved hentekjøp anses levering og dermed risikoens overgang for å være når varen hentes. Det er imidlertid viktig å merke seg at dersom det er avtalt et konkret tidspunkt for henting vil risikoen etter § 13 annet ledd anses å ha gått over på kjøper når varen er stilt til hans disposisjon.

Ring oss