Lov om dyrevelferd / Dyrevelferdsloven

Advokat

Det er mange lover som regulerer behandlingen av dyr. Det finnes en egen hundelov og det er bestemmelse rundt om i lovverket som regulerer alt fra smittsomme sykdommer på bier (nå opphevet) til de fleste landbruksforhold.

Dyrevelferdsloven fatter vidt og Loven omfatter forhold som påvirker velferd hos eller respekt for pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, fisk, tifotkreps, blekksprut og honningbier. Loven gjelder tilsvarende for utviklingsstadier av nevnte dyr dersom sanseapparatet tilsvarer utviklingsnivået hos levende dyr. (§ 2)

Noen av lovens hovedpunkter er:

  • Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret.
  • Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet.
  • Foresatt skal ikke la barn under 16 år ha et selvstendig ansvar for dyr.
  • Det skal ikke gjøres operative inngrep eller fjernes kroppsdeler på dyr uten at det foreligger forsvarlig grunn ut fra hensynet til dyrets helse.
  • Transport skal foregå på en måte som er til minst mulig belastning for dyret.
  • Avliving av dyr skal ikke skje som et selvstendig underholdnings- eller konkurranseelement.
  • Det er forbudt å utøve vold mot dyr, hensette dyr i hjelpeløs tilstand, ha seksuell omgang med eller foreta seksuelle handlinger med dyr, og bruke levende dyr som fôr eller agn.
  • Den som trener dyr og den som bruker dyr til fremvisning, underholdning og konkurranser samt arrangør for slike aktiviteter, skal påse at dyr er i stand til å gjennomføre aktiviteten uten å bli utmattet eller skadet

 

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Ring oss