Sikre samboer borett etter min død

Planlegging av hva som skal skje ved dødsfall er viktig og for mange vanskelig å vite hva som er mulig og hva som ikke er mulig. Det viktigste for de fleste som tar kontakt med oss er å sikre at samboeren har rett til fortsatt å bo i felles bolig ved død.

Det enkleste er ofte da å gi samboeren en tinglyst borett på eiendommen. Boretten kan være livsvarig eller tidfestet. Dette bør da være i kombinasjon med en samboerkontrakt som bestemmer at boretten skal slettes ved et samlivsbrudd. Dette er mest praktisk i forhold der den ene eier boligen som den andre flytter inn i, men kan også være praktisk selv om boligen er eid av begge (for å slippe å bli presset ut ved tvangsoppløsning av avdødes arvinger.)

Det er også andre måter å sikre samboer ved, som f.eks testament.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker hjelp til å sikre din samboer: Skjema for gratis kontakt

 

Ring oss