Hva skjer med medlemskapet i folketrygden under fengsling?

Forskrift om medlemskap i trygden under fengselsopphold mv regulerer medlemskap i trygden under fengselsopphold. Det følger av § 3 at frihetsberøvelse ikke gir medlemskap, men at man heller ikke mister sitt medlemskap mens man soner. § 3. Medlemskap under frihetsberøvelse Frihetsberøvelse gir ikke grunnlag for medlemskap i folketrygden, jf. loven § 2-17 første ledd første punktum. Personer som var medlemmer da frihetsberøvelsen tok til, opprettholder likevel sitt medlemskap, jf. loven § 2-17 første ledd andre punktum. Slikt medlemskap har samme omfang som medlemskapet før frihetsberøvelsen…

Continue reading »