Hva er tillatt for gjenlevnede i uskifte å gjøre?

Utgangspunktet er at den som sitter i uskifte har rett til å råde over midlene fullt ut. Arveloven § 18 første ledd bestemmer at gjenlevende råder fritt med mindre det er hjemmel for annet.

De viktigste unntakene er følgende:

Ektefellen kan i testament bare råde over sin del av boet etter arveloven § 18 andre ledd.

Det kan ikke gis bort fast eiendom eller gaver som står i mishøve til boet etter arveloven § 19.

Det kan ikke gis arveoppgjør til en av arvingene uten at alle arvingene får det samme etter arveloven § 21

Gjenlevendes rett til å sitte i uskifte faller bort etter arveloven § 23 hvis gjenlevende gifter seg på nytt. Det er heller ikke mulig å overta ett nytt bo i uskifte før det første boet er skiftet jf. arveloven § 28c andre ledd.

Uskifte
Ring oss