Arbeidsområder

Advokatfirmaet Wulff sine advokater og fullmektiger har erfaring på flere rettsområder.

Vi har særlig erfaring på feltene barnerett (barnevern og barnefordeling/foreldrekonflikter), strafferett (som forsvarer og bistandsadvokat), skiftesaker, forvaltningssaker, arvesaker, eiendomsoverdragelser mm.