Forskrift om legemidler til dyr

Forskriften om legemidler til dyr, med offisiell referanse FOR-2022-09-08-1573, er utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, og Nærings- og fiskeridepartementet, og den ble kunngjort den 16. september 2022 kl. 14.10. Denne forskriften er viktig for å regulere legemidler til dyr og sikre at de er trygge og effektive.

Hjemmel og endringer

Forskriften er gitt med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler og refererer til en rekke EU-forordninger som er relevante for legemidler til dyr. Den har gjennomgått flere endringer, senest den 20. mars 2023 (FOR-2023-03-20-357). Denne forskriften er viktig for å regulere legemidler til dyr og sikre at de er trygge og effektive.

Hvordan påvirker denne forskriften deg?

For deg som er involvert i legemidler til dyr, enten som eier, helsepersonell eller annet, er det viktig å være kjent med denne forskriften. Den regulerer alt fra produksjon og distribusjon av legemidler til rapportering av bivirkninger. Å overholde forskriften er avgjørende for å sikre dyrehelse og folkehelse.

Søknadsprosess og klinisk utprøving

Dersom du er involvert i klinisk utprøving av legemidler til dyr, er det spesifikke krav og retningslinjer som må følges. Dette inkluderer søknadsprosessen, utforming av protokoller, dokumentasjon av legemidler, merking av pakninger, og mye mer. Alt dette er nødvendig for å sikre at utprøvingen er pålitelig og trygg.

Vurdering av nytte- og risikoforhold

En viktig del av forskriften er vurderingen av nytte- og risikoforholdet for legemidler til dyr. Dette innebærer en grundig analyse av legemidlets kvalitet, sikkerhet og effekt. Målet er å sikre at legemidlene er trygge for både dyr og mennesker, og at de gir den ønskede terapeutiske effekten.

Ring oss