Plikter en advokat å fullføre sitt oppdrag?

Alle advokater har opplevd at en klient bytter advokat, men også advokater kan avslutte oppdraget under visse forutsetninger. Utgangspunktet er en plikt til å gjennomføre oppdraget, men regler for god advokatskikk punkt 3.1.6 legitimerer at advokaten selv bestemmer å avslutte oppdraget i noen tilfeller. 3.1.6 En advokat som har påtatt seg et oppdrag, plikter å fullføre det hvis klienten ønsker dette, med mindre det viser seg: at advokaten har fått feilaktig eller ufullstendige opplysningerat klienten ikke vil følge advokatens råd i sakenat klienten ikke på anmodning…

Continue reading »