Revidert rundskriv om karantenehotell

Jusstis- og beredskapsdepartementet har revidert rundskriften om karantenehotell. Plikten til å oppholde seg på karantenehotell følger direkte av covid-19-forskriften § 5.Den enkelte reisende må i utgangspunktet selv vurdere om de er omfattet av noen avunntakene fra plikten til å gjennomføre karantene på karantenehotell. Plikten til opphold på karantenehotell beror på smittesituasjonen i land den innreisendehar oppholdt seg i de siste 10 dager før innreise. Hovedregelen er at alle som skal være i innreisekarantene, skal gjennomførekarantenen på karantenehotell. Personer i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell…

Continue reading »