Hva er Ektepaktregisteret?

Hva er Ektepaktregisteret?

Ektepaktregisteret er en viktig institusjon for å sikre ektefellers rettigheter i Norge. Det gir muligheten for å regulere formuesforhold på andre måter enn det som følger av loven, og det gir rettsvern overfor eventuelle kreditorer. I dette innlegget vil vi se nærmere på hva Ektepaktregisteret er, og hvordan det fungerer.

Ektepaktregisteret er en offentlig database som inneholder tinglyste ektepakter mellom ektefeller eller registrerte partnere. Det betyr at dersom du har opprettet en ektepakt, må den tinglyses i Ektepaktregisteret for å være gyldig og få rettsvern overfor tredjeparter.

Ektepakter kan inneholde avtaler om alt fra særeie til hvordan felleseiet skal fordeles ved en eventuell skilsmisse. Det kan også inkludere avtaler om fordeling av arv eller pensjon. Det er viktig å merke seg at ektepakten kun gjelder mellom ektefellene, og ikke mot tredjeparter som for eksempel kreditorer.

For å få opplysninger om tinglyste ektepakter fra før 1981, må man oppgi navn og adresse på en av partene. Etter 1981 må man oppgi fødselsnummer. Dette er for å sikre personvernet til partene i ektepakten.

Det er enkelt å få tilgang til Ektepaktregisteret. Man kan enten ta muntlig eller skriftlig kontakt med Brønnøysundregistrene for å bestille en kopi. Det koster en avgift å få tilgang til opplysningene.

Ektepaktregisteret er viktig for å sikre ektefellers rettigheter og beskytte mot eventuelle kreditorer. Det gir ektefellene muligheten til å regulere formuesforholdene på en måte som passer dem best, og det er enkelt å få tilgang til opplysningene. Derfor er det viktig å opprette en ektepakt og tinglyse den i Ektepaktregisteret dersom man ønsker å sikre seg økonomisk.

Ring oss