Fast eller midlertidig ansettelse

Utgangspunktet etter arbeidsmiljøloven er at en arbeidstaker skal ansettes i fast stilling. En arbeidsgiver og arbeidstaker kan når enkelte vilkår foreligger inngå avtale om midlertidig ansettelse. Vilkårene fremgår av arbeidsmiljøloven § 14-9:

a) når arbeidet er av midlertidig karakter,
b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat),
c) for praksisarbeid,
d) med deltaker i arbeidsmarkedstiltak3 i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten,4
e) med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten eller
f) for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker.

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.