Kan utleier kaste ting som leietaker ikke har tatt med seg ved utflytting?

Som utgangspunkt så kan utleier ikke kaste leietakers ting selv om leietaker har flyttet ut og leiekontrakten har opphørt. Utleier skal ta hånd om disse tingene og passe på at de ikke skades eller ødelegges. Utleier må kontakte leietaker og oppfordre han, skriftlig, til å komme å hente sine saker. Dersom utleier får utgifter ved å ta vare på tingene så trenger utleier ikke gi tingene tilbake før han har fått disse utgiftene betalt. Typisk vil her være tapt leie. Hvis leietaker venter urimelig lenge med å hente tingene kan utleier selge tingene. Hvis noe åpenbart er søppel så kan disse tingene selvfølgelig kastes.


Er du i en konflikt etter husleieloven? Ring oss for råd: 751 75 800 (tast 5 ved svarer)

Ring oss