Nye retningslinjene for sivile saker

En arbeidsgruppe bestående av tingrettsdommer fra Oslo tingrett, tingrettsdommer fra Fredrikstad tingrett, to lagdommere (Gulating og Borgarting), samt to advokater og to rådgivere i Domstoladministrasjonen, har utarbeidet retningslinjer for behandling av sivile saker;

Last ned: FELLES RETNINGSLINJER FOR BEHANDLINGEN AV SIVILE SAKER I TINGRETTENE

Har du behov for advokatbistand i din sak? Ring oss på 751 75 800

Ring oss