Fremtidsfullmakt

Den nye vergemålsloven gir adgang til å opprette fremtidsfullmakter. En fremtidsfullmakt er en privatrettslig ordning, og er et alternativ til vergemål.

Ved å opprette en fremtidsfullmakt kan du selv utpeke hvem som skal bistå deg med økonomiske og private forhold når du selv ikke er i stand til å treffe egne avgjørelser.

Definisjonen på hva en fremtidsfullmakt er fremgår av vergemålsloven § 78:

  • § 78 Definisjon

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Utformingen av en fremtidsfullmakt er underlagt formkrav. Det innebærer at enkelte vilkår må være oppfylt for at fremtidsfullmakten er gyldig. Fullmakten skal blant annet være skriftlig og bevitnes.

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.