Kan du representere deg selv i en rettssak?

utenadvokatJa, det er ikke noe krav at du skal ha advokat til å føre din sak for deg. Du kan velge å møte selv. Det er likevel få som velger å prosedere sine egne saker. Selv om du nok kan faktum best av alle, vil mange ha vanskeligheter med å følge prosessreglene. Erfaringsmessig så er det få selvprosederende som forstår forskjellen i innhold i innledningsforedrag og prosedyre. Mange har problemer med hvordan stille spørsmål uten å være ledende.

Det er også viktig i de fleste saker at de skriv som skal til retten i forkant av rettssak er strukturert på en slik måte at sakens tema er kjent for retten før møtet.

Hvis du likevel har tenkt å føre din egen sak vil det ofte være vel investerte penger å ta et møte med en advokat og få tips til hvordan du skal håndtere saken.

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.