Hva er en fremtidsfullmakt?

Fremtidfullmakt er et godt privatrettslig alternativ til vergemål når en selv ikke lenger kan ivareta sine interesser. Fremtidsfullmakt er definert i vergemålsloven (2010) § 78: § 78. Definisjon En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten. Det nærmere innholdet i fullmakten følger av vergemålsloven § 80: § 80.Fullmaktens innhold og…

Continue reading »

Fremtidsfullmakt

Den nye vergemålsloven gir adgang til å opprette fremtidsfullmakter. En fremtidsfullmakt er en privatrettslig ordning, og er et alternativ til vergemål. Ved å opprette en fremtidsfullmakt kan du selv utpeke hvem som skal bistå deg med økonomiske og private forhold når du selv ikke er i stand til å treffe egne avgjørelser. Definisjonen på hva en fremtidsfullmakt er fremgår av vergemålsloven § 78: § 78 Definisjon «En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av…

Continue reading »