Fremtidsfullmakt – Hva skal den omfatte?

Fremtidsfullmakt er et dokument som gir en person fullmakt til å handle på dine vegne når du ikke lenger er i stand til å ivareta dine egne interesser. Det kan være på grunn av sykdom, alderdom eller andre årsaker. Det er viktig å planlegge frem i tid og skrive en fremtidsfullmakt mens du fortsatt er frisk og i stand til å tenke klart. Det gir deg muligheten til å skreddersy løsninger som vil sikre at dine ønsker og behov blir ivaretatt.

Når du skal skrive en fremtidsfullmakt, er det viktig å tenke gjennom hva fullmakten skal omfatte. Du kan selv bestemme hva fullmakten skal regulere og det kan omfatte både økonomiske og personlige forhold. Økonomiske forhold kan være alt fra å betale regninger til å kjøpe og selge verdipapirer og håndtere ulike gjeldsforhold. Personlige forhold kan omfatte alt fra hvem som skal representere deg overfor Nav, kommune og sykehjem til valg av nærmeste pårørende og hvordan du ønsker å bli ivaretatt når du ikke lenger er i stand til å ivareta dine egne interesser.

Det er viktig å være presis når du beskriver hva fullmektigen skal ha rett til å foreta seg. Det kan være lurt å unngå tolkningstvil og beskrive så nøyaktig som mulig hva fullmakten skal omfatte. Det kan også være lurt å begrense fullmakten til nærmere angitte forhold, slik som for eksempel salg av bolig og betaling av regninger. På denne måten vil du ha full kontroll over hva fullmektigen kan gjøre på dine vegne.

Enkelte ønsker også å bestemme hvem som skal regnes som nærmeste pårørende. Dette kan også beskrives i fullmakten, men det er viktig å være klar over at fullmektigen ikke kan gi rettigheter som vedkommende ikke ville hatt som nærstående på dette området.

Det er viktig å være oppmerksom på at fremtidsfullmakten kan begrenses. Det kan være et bevisst valg å begrense fullmakten, men det bør gjøres med omhu. I mange tilfeller ser Statsforvalteren at det oppstår et større hjelpebehov enn det som er beskrevet i fremtidsfullmakten. Hvis du ønsker hjelp og veiledning for å sikre at fremtidsfullmakten i størst mulig grad skal dekke det fremtidige hjelpebehovet ditt, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat.

Til slutt vil jeg påpeke at det er viktig å skrive en fremtidsfullmakt for din egen del og ikke bare for pårørendes skyld eller etter påtrykk fra andre. Det gir deg kontroll over dine egne interesser og sikrer at dine ønsker og behov blir ivaretatt når du ikke lenger er i stand til å ivareta dem selv.

Ring oss