Hva er BUFETAT?

BUFETAT sine hjemmesider fremgår det at;

«Vi jobber blant annet med det statlige barnevernet, familievernet og adopsjon. Hovedoppgaven vår er å gi barn, unge og familier som trenger hjelp og støtte, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet.

Barne-, ungdoms og familieetaten er organisert i et direktorat og fem underliggende regioner

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) er det øverste organet i Barne-, ungdoms- og familietaten (Bufetat). Bufetat er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.»

BUFETAT er bl.a. øverste organ for barnevernstjenestene og for familievernkontorene.

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.