Alle tingrettene i Norge

Det er i skrivende stund 63 domstoler i første instans (tingrettene samt Oslo byfogdembete), 6 lagmannsretter og Norges Høyesterett. Antall tingretter er stadig til vurdering og sammenslåinger aktuelt rundt om i landet. De domstolene vi har i dag (pr.29.10.2018) er: A Agder lagmannsrett Akershus og Oslo jordskifterett Alstahaug tingrett Alta tingrett Asker og Bærum tingrett Aust-Agder jordskifterett Aust-Agder tingrett Aust-Telemark tingrett B Bergen tingrett Borgarting lagmannsrett Brønnøy tingrett D Dalane tingrett Drammen tingrett E Eidsivating lagmannsrett F Finnmark jordskifterett Follo tingrett Fosen tingrett Fredrikstad tingrett Frostating…

Continue reading »