Oversikt over advokater

Hvor finner jeg oversikt over advokater? mange søker nok på google.no for å finne en advokat i sitt distrikt eller som har ekspertise på et gitt område. Du kan også gå til advokatenhjelperdeg.no som er en advokatside opprettet av og administrert av advokatforeningen. Her finner du en søkbar oversikt over de advokatene som er medlem i advokatforeningen. Ikke alle advokater er det, men de aller fleste advokater er medlemmer. Om dette er av betyning for ditt valg er ikke sikkert, men om advokaten er medlem…

Continue reading »

Advokatenhjelperdeg.no

Advokatenhjelperdeg.no er en nettside laget av Advokatforeningen hvor du kan søke blant Advokatforeningens medlemmer. Her kan du finne Advokatfirmaet Wulff sin oppføring   Advokatforeningen skriver selv om advokatenhjelperdeg.no «Advokatenhjelperdeg.no er en tjeneste fra Advokatforeningen. Hovedmålet med nettportalen er å gjøre advokatenes tjenester lettere tilgjengelige for forbrukere.»

Continue reading »