Depositumskonto

En depositumskonto er en egen type bankkonto brukt i utleieforhold og som opprettes i utleiers bank. Selv om kontoen er i utleiers bank skal kontoen stå i leietakers navn. Det er leietakers penger og der er leietaker som skal ha rentene av pengene. Ingen av partene kan disponere pengene i den tiden de står på kontoen. Pengene skal tjene som sikkerhet for eventuelle skader på leiligheten eller for manglende betaling av husleie. Dersom det ved avslutning av leieforholdet er uenighet mht til hvordan pengene skal…

Continue reading »