Advokatfullmektig June Maria De Badts i Frostating lagmannsrett

I dag, 20.06.2014, fører advokatfullmektig De Badts sak for Frostating Lagmannsrett. Som advokatfullmektig må det søkes om rett til å prosedere for lagmannsretten. De Badts fikk sin søknad innvilget og fører sin første sak for Frostating Lagmannsrett i dag. Frostating lagmannsrett er en av seks ankedomstoler i Norge med 19 dommere, administrasjonssjef og 11 saksbehandlere. Domstolen har sitt hovedsete i Trondheim. Gå til Frostating lagmannsretts hjemmeside her…

Continue reading »