Erklæring om hvem som skal sørge for gravferden

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 9 inneholder bestemmelser om valg av hvem som skal sørge for gravferden. Den som har fylt 18 år kan i en skriftlig erklæring fastsette hvem dette skal være. Formkravet er at erklæringen er underskrevet og datert. Gravferdsloven § 9. Hvem som sørger for gravferden. Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert. Dersom det ikke foreligger erklæring som…

Continue reading »