Hva er en 4-12 sak?

Barnevernet og andre som jobber med fagfeltet barnevern benytter ofte begrepet 4-12-sak. 4-12 referer til en bestemmelse i barnevernloven som omhandler omsorgsovertakelse. Det refereres som regel til en 4-12-sak når barnevernet har eller er i ferd med å fatte et vedtak om omsorgsovertakelse. Barnevernloven § 4-12 lyder slik:   § 4-12.Vedtak om å overta omsorgen for et barn. Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes a) dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i…

Continue reading »