I dag er advokatfullmektig Susanne Danielsen i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Nordland.

  Tirsdag til fredag denne uken er Susanne i Fylkesnemnda i Nordland i sak etter barnevernloven. Fylkesnemndene er domstolsliknende og uavhengige statlige organ, som avgjør nærmere bestemte saker etter barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven. Det finnes 12 fylkesnemnder i Norge. Fylkesnemnda i Nordland er i Bodø. Fylkesnemnda har som oppgave først og fremst å fatte vedtak etter barnevernloven. Vedtakene dreier seg bl.a. om barneverntjenesten skal overta omsorgen for et barn, samværsspørsmål og fratakelse av foreldreansvar. Fylkesnemnda fatter også vedtak om tiltak for barn med atferdsvansker.…

Continue reading »

Hva er en 4-12 sak?

Barnevernet og andre som jobber med fagfeltet barnevern benytter ofte begrepet 4-12-sak. 4-12 referer til en bestemmelse i barnevernloven som omhandler omsorgsovertakelse. Det refereres som regel til en 4-12-sak når barnevernet har eller er i ferd med å fatte et vedtak om omsorgsovertakelse. Barnevernloven § 4-12 lyder slik:   § 4-12.Vedtak om å overta omsorgen for et barn. Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes a) dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i…

Continue reading »