Hvilke formkrav er det for samboeravtaler?

Mange samboere lager samboerkontrakter og de har da den beste forsikringen de kan ha mot et vanskelig og uoversiktlig økonomisk forhold etter samlivet opphører. Samboerkontrakter er ikke lovfestet og vi har ingen samboerlov i Norge slik de har i Sverige (Sambolag 2003:376). Det betyr også at vi ikke har noen formkrav for samboeravtaler og at man kan gjøre det slik man selv vil. Det vanligste er at man setter det opp som et dokument og behandler det som om det var et testament eller en…

Continue reading »

Samboerloven

Mange tror at det finnes en egen lov for samboere. Det gjør det ikke. I Norge, i motsetning til i Sverige, er rettighetene til samboere spredt rundt i lovverket. Samboere har nå en viss arverett etter hverandre. Der er reglene tatt inn i arveloven. Det økonomiske skiftet etter et samlivsbrudd bygger både på ulovfestede regler, sameieloven, husstandfellesskapsloven og flere andre. Her må man kunne navigere i formuerettens område, men samtidig som tommelfingerregel vil reglene være de samme som dersom man eide noe sammen med et…

Continue reading »