Hva kommer på politiattesten?

Hvilke opplysninger som kommer på politiattesten er avhengig av hvilken type politiattest du trenger. Politiregisterloven skiller mellom ordinær- , uttømmende, utvidet- og begrenset politiattest. Politiregisterloven § 40 om ordinær politiattest: 1.  Med mindre annet er særskilt angitt i lov eller i forskrift gitt i medhold av lov, skal det utstedes ordinær politiattest. 2.  Med mindre annet fremgår av nr. 5, 6 eller 7, skal det i ordinær politiattest oppgis a)         dom på betinget og ubetinget fengsel, b)         dom på forvaring,​ eventuelt sikring, c)         dom på samfunnsstraff,​…

Continue reading »