Arbeidstid for barn / personer under 18 år

Arbeidsmiljøloven har bestemmelser som regulerer særskilt arbeidstiden til personer under 18 år og egne regler for barn under 15 år. Bestemmelsen som regulerer arbeidstiden for barn under 18 år finner du i arbeidsmiljøloven § 11-2: Arbeidsmiljøloven § 11-2. Arbeidstid (1) Arbeidstiden for personer under 18 år skal legges slik at den ikke hindrer skolegang, eller hindrer dem i å dra nytte av undervisningen. (2) For barn som er under 15 år eller er skolepliktig skal arbeidstiden ikke overstige: a)2 timer i døgnet på dager med undervisning og…

Continue reading »