§ 5-2 – varsel

Hva er et § 5-2 varsel? I tvisteloven § 5-2 heter det: § 5-2.Varsel om krav og grunnlag for kravet (1) Før sak reises, skal parten skriftlig varsle den det er aktuelt å reise sak mot. Varslet skal opplyse om det krav som kan bli fremmet, og grunnlaget for det. Varslet skal oppfordre den annen part til å ta stilling til kravet og grunnlaget. (2) Den som mottar varslet, skal innen rimelig tid ta stilling til kravet og grunnlaget. Bestrides kravet helt eller delvis, skal…

Continue reading »