SARA-prosjektet

Hva er SARA-prosjektet? SARA-modellen (Spousal Assault Risk Assesment Guide) skal gi politiet en bedre beslutningsstøtte ved vurdering av beskyttelsestiltak i hendelser knyttet til vold i nære relasjoner. SARA: Nytt verktøy for risikovurdering ved familievold Verktøysettet finner du her hos SIFER: MetodeStrukturert klinisk risikovurdering   SARA-prosjektet SARA – «Spousal Assault Risk Assessment Guide» – er et verktøy for vurdering og forebygging av partnervold. Politistasjonen på Stovner i Oslo og Horten i Vestfold har prøvd ut metoden på 174 familievoldssaker, med svært godt resultat. SARA er en klinisk sjekkliste…

Continue reading »